Eğitim Takvimimiz

MART TARİH
PharmExpert: İlaç Endüstrisi için Analitik Uygulamalar:
Yol Haritası ve Uygulamaya Geçiş
05 - 09 Mart 2024
Olgu Çözümlemeleriyle Farmasötik Bakım Eğitim Serisi Modül 3. Kalp Damar
Hastalıklarında Farmasötik Bakım
Mart 2024
NİSAN TARİH
PharmExpert: İlaç Endüstrisi için İleri (Olgular ile) Analitik Uygulamalar 18 - 21 Nisan 2024
Olgu Çözümlemeleriyle Farmasötik Bakım Eğitim Serisi Modül 4. Enfeksiyon
Hastalıklarında Farmasötik Bakım
Nisan 2024
Shopping Cart