Bilimden Sağlık Endüstrisine

Mentor Ar-Ge, uzman ve tanınmış bir kadroya sahip olup, ilaç, medikal ve kozmetik sektörlerindeki deneyimleri birleştirmektedir. Şirketimiz, ilacın geliştirilmesi sürecinden geri ödeme aşamasına kadar olan tüm basamakları kapsayan hizmetler sunmaktadır. 

Ar-Ge ve Ür-Ge çalışmalarının tasarlanmasından, projelendirilmesi, uygulanması ve raporlanmasına kadar tüm aşamalarında yenilikçi çözümler içeren danışmanlık hizmeti sunulmaktadır.

Ruhsat/onay dosyalarının mevzuata uygun olarak hazırlanması ve başvuru gerekliliklerinin sağlanması konusunda danışmanlık sunulmaktadır.

İlaç, kozmetik ve tıbbi cihazlar için gerekli toksikolojik raporların hazırlanması ve güvenlilik değerlendirmelerinin yapılması konusunda danışmanlık hizmeti sunulmaktadır. İlaç etken maddelerine ait PDE raporları “Avrupa Kayıtlı Toksikologlar” tarafından sağlanmaktadır.

Uzman danışmanlarımızla ilk fiyat alma başvurularından sürdürülebilir fiyat düzeyi araştırmalarına kadar danışmanlık hizmeti sunulmaktadır.

Ulusal ve uluslararası pazara erişim ve geri ödeme konularında danışmanlık hizmeti sunulmaktadır ve farmakoekonomik analizler yapılarak raporlanmaktadır.

Kozmetik ürün güvenlilik raporu hazırlanmasından başlayarak kozmetik ürünlerin tüm güvenlilik değerlendirilmesi çalışmalarında ve Türkiye ve Amerika Birleşik Devletlerinde onay süreçlerinin yürütülmesinde danışmanlık hizmeti sunulmaktadır.

Sporcu destek ürünleri dahil olmak üzere takviye edici gıdaların üretim, onay ve yönetim süreçlerinde danışmanlık hizmeti sunulmaktadır.

Tıbbi cihazların üretim, toksikolojik risk değerlendirme ve onay süreçlerinin yürütülmesinde danışmanlık hizmeti verilmektedir.

Girişimci eczacılara stratejik destek sağlanmakta ve danışmanlık hizmeti sunulmaktadır. Eczacılık ve ilaç sektöründe bilimsel ve mesleki gelişime katkı sağlanmaktadır.

Danışmanlık Hizmetleri İçin
Bize Ulaşın

Sektördeki uzun yıllara dayanan deneyimimiz sayesinde, ilaç geliştirme sürecinin her aşamasında sizlere en iyi hizmeti sunabiliriz. Bizimle çalışarak, ilaç geliştirme sürecindeki risklerinizi en aza indirerek, ürününüzün başarısını artırabilirsiniz.

Shopping Cart