Hizmetlerimiz

400-400

Araştırma-Geliştirme ve Danışmanlık Hizmetleri

 • Ar-Ge ve Ür-Ge çalışmalarının tasarlanması, projelendirilmesi,
  uygulanması ve raporlanması.
 • Formülasyon, biyoyararlanım, biyoeşdeğerlik, preklinik ve klinik
  çalışmalar.
 • Yurtiçi ve yurtdışı stratejik çözüm ortaklarının bulunması.
 • Bilimsel yayın, teknik doküman (white paper) ve sunumların
  hazırlanması.

Ruhsatlandırma Danışmanlık Hizmetleri

 • Ruhsat/onay dosyalarının hazırlanması ve başvurularının
  yapılması.
  ° Klinik-dışı ve klinik raporların hazırlanması.
  ° Kısa Ürün Bilgisi ve Kullanım Talimatı hazırlanması.
 • Ürüne özel bilimsel raporların hazırlanması..
 • Öncelik değerlendirme ve istisnai ruhsatlandırma başvurularının
  hazırlanması.
 • GMP (İyi üretim uygulamaları) önceliklendirme.
 • Satış izni başvurusu.
 • İlaca erken erişim başvurusu.
Güvenlilik-Değerlendirmesi-ve-Danışmanlık

Güvenlilik Değerlendirmesi

 • Güvenlilik değerlendirmesi ve toksikoloji raporlarının
  hazırlanması.
 • PDE/ADE/OEL değerlerinin hesaplanması ve raporlanması.
 • Safsızlıkların toksikolojik açıdan değerlendirmesi.
 • Ruhsatlandırma sonrası güvenlilik çalışmalarında danışmanlık
  hizmeti.
 • Hammaddelerin güvenlilik bilgi formunun (SDS) hazırlanması.

Pazara Erişim (Market Access) ve Geri Ödeme

 • Ulusal ve uluslararası pazara erişim ve geri ödeme konularında
  danışmanlık.
 • Pazar analizi, ürün seçimi.
 • İlaç/tıbbi cihaz geri ödeme başvuru dosyası hazırlanması.
 • Farmakoekonomik analizler, modellemelerin hazırlanması,
  adaptasyonu ve raporlanması.
 • Bütçe etkisi analizleri ve raporlanması.
Fiyatlandırma

Fiyatlandırma

 • İlk fiyat alma başvuruları.
 • Referans fiyat bildirimleri ve değişimleri.
 • Ürünün klinik değerini öne çıkaracak ve sürdürülebilir fiyat
  düzeyi için çalışmalar yapılması.

Kozmetik Ürün Hizmetleri

 • Kozmetik ürün güvenlilik raporu hazırlanması.
 • Kozmetik ürün bileşenlerinin toksikolojik profilinin belirlenmesi
  ve değerlendirilmesi.
 • Kozmetovijilans çalışmalarında danışmanlık hizmeti.
 • Kozmetik ürünlerin Türkiye’de ve ABD’de onay süreçlerinin
  yürütülmesi.
Takviye-Edici-Gıdalar-ve-Sporcu-Destek-Ürünleri

Takviye Edici Gıda ve Sporcu Destek Ürünleri

 • TEG’lerin Türkiye’de ve ABD’de onay süreçlerinin yürütülmesi.
 • Sporcu Destek Ürünleri, üretim ve yönetim süreçleri
  danışmanlığı.
tıbbi-cihaz

Tıbbi Cihaz Danışmanlık Hizmet

 • Tıbbi Cihazların Türkiye’de ve ABD’de onay süreçlerinin
  yürütülmesi.
 • Tıbbi cihazlarda toksikolojik risk değerlendirmesi.
 • Tıbbi Cihaz MDR (Tıbbi cihaz yönetmeliği) dosyalarının hazırlanması.
Eczacılık-Alanında-Özelliştirilmiş-Hizmetler

Eczacılık Alanında Özelleştirilmiş Hizmetler

 • Girişimci eczacılara stratejik destek.
 • Bilimsel ve mesleki gelişime destek.
 • Güncel sağlık hizmetleri ve teknolojik gelişimlere uyum
  sağlanması konusunda danışmanlık.
 • Dijital sağlık ve tanıtım faaliyetlerinin mevzuatlara uygun
  sürdürülmesi, bu alanda yenilikçi çalışmalara destek olunması.

Danışmanlık Hizmetleri İçin
Bize Ulaşın

Sektördeki uzun yıllara dayanan deneyimimiz sayesinde, ilaç geliştirme sürecinin her aşamasında sizlere en iyi hizmeti sunabiliriz. Bizimle çalışarak, ilaç geliştirme sürecindeki risklerinizi en aza indirerek, ürününüzün başarısını artırabilirsiniz.

Shopping Cart