Olgu Çözümlemeleriyle Farmasötik Bakım Eğitim Serisi
Modül 1. Giriş: Temel Kavramlar

Olgu Çözümlemeleriyle Farmasötik Bakım Eğitim Serisi 
Modül 1. Giriş: Temel Kavramlar
 • Offline Eğitim
 • Prof. Dr. Belma Koçer Gümüşel
 • Prof. Dr. Bülent Gümüşel
 • Dr. Öğr. Üyesi Emre Kara
 • Doç Dr. Betül Okuyan
 • Dr. Öğr. Üyesi Emre Kara
 • Dr. Öğr. Üyesi Nesligül Ayduran

Katılımcılara aşağıdaki konularda temel bilgi ve becerilerin kazandırılması amaçlanmaktadır;

 • Farmasötik bakım kavramını tanımlayabilmek
 • Farmasötik bakımın önemi, yöntemleri ve sonuçları hakkında bilgi sahibi olmak
 • Olgu örnekleriyle hastadan öykü alma ve farmasötik bakım planı oluşturma basamaklarını öğrenmek
 • Bazı kronik hastalıklarda farmasötik bakım hizmeti için öncelikli olan hastaları belirlemek
 • Farmasötik bakım hizmeti sunumu sırasında kullanılabilecek online veritabanları, klinik karar destek sistemleri ve diğer online kaynaklar konusunda bilgi sahibi olmak
 • Kronik hastalıklara özgü klinik parametreleri ve tedavileri değerlendirilebilmek
 • İlaçla ilişkili sorun, ilaç incelemesi, ilaç tedavisi yönetimi gibi kavramların önemini ve sistematik şekilde uygulamalarını yapabilmek

Hasta, hasta yakını ve diğer sağlık profesyonelleri ile doğru iletişim konusunda bilgi sahibi olmak

 • Toplum Eczacıları
 • Hastane Eczacıları
 • Kamu Eczacıları
 • Uzman Eczacılar
 • Eczacılık Fakültesi 4 ve 5. Sınıf Öğrencileri
 • Eczacılıkta Uzmanlık Eğitimi Alan Eczacılar
 • Lisansüstü (Yüksek lisans/Doktora) Eğitimi Alan Eczacılar
 • Akademisyenler
 • Modül 1, 4 saat offline olarak yapılacaktır.
 • Tüm eğitim her biri 4-8 saatten oluşan 13 modülü içermektedir.
 • Modüller 2024 yılı içinde ayda bir veya iki kez olacak şekilde gerçekleştirilecektir.

Eğitim her biri 4-8 saatten oluşan 13 modülü içermektedir. Modüller 2024 yılı içinde ayda 1 veya 2 kez olacak şekilde gerçekleştirilecektir.

Eğitim İçeriği

Modül 1. Giriş: Temel Kavramlar (4 saat)

Modül 2. Yoğun Bakım Hastalarında Farmasötik Bakım (4 saat)

Modül 3. Kalp-Damar Hastalıklarda Farmasötik Bakım (8 saat)

Modül 4. Enfeksiyon Hastalıklarda Farmasötik Bakım (8 saat)

Modül 5. Endokrin Sistem Hastalıklarında Farmasötik Bakım (6 saat)

Modül 6. Gastrointestinal Sistem Hastalıklarında Farmasötik Bakım (4 saat)

Modül 7. Solunum Yolu Hastalıklarında Farmasötik Bakım (6 saat)

Modül 8. Böbrek ve Karaciğer Hastalıklarında Farmasötik Bakım (4 saat)

Modül 9. Nörolojik Sistem Hastalıklarda Farmasötik Bakım (4 saat)

Modül 10. Psikiyatrik Hastalıklarda Farmasötik Bakım (4 saat)

Modül 11. Özel Hasta Gruplarında Farmasötik Bakım (6 saat)

Modül 12. Onkolojik Hastalıklarda Farmasötik Bakım (6 saat)

Modül 13. Romatizmal Hastalıklarda Farmasötik Bakım (6 saat)

 • Modül 1. Giriş: Temel Kavramlar Öğrenci ​ 600 TL
 • Modül 1. Giriş: Temel Kavramlar​ Eczacı : 1200 TL

Öğrenci

600 TL
 • Modül 1. Giriş: Temel Kavramlar
 • 40 Kişilik Kontenjan
 • 4 Saat Eğitim Süresi

Eczacı

1200 TL
 • Modül 1. Giriş: Temel Kavramlar
 • 40 Kişilik Kontenjan
 • 4 Saat Eğitim Süresi

Eğitim ücretlerine KDV Dahildir.

Yüksek lisans/doktora eğitimi alan ve gelir getiren bir işte çalışmayan kişiler öğrenci olarak değerlendirilecektir.

Her eğitim sonunda alınan modül için ‘Katılım Belgesi’ verilecektir. Ayrıca tüm eğitimlere katılan kişilere ‘Eğitim Serisi Katılım Belgesi’ verilecektir.

Shopping Cart