Biz Kimiz?

bülent-gümüşel

Prof. Dr. Bülent Gümüşel

Hacettepe Üniversitesi Eczacılık Fakültesi’nden 1988 yılında mezun olmuş, 1989 yılında Hacettepe Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Farmakoloji Anabilim Dalı’nda araştırma görevlisi olarak göreve başlamıştır. Hacettepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Farmakoloji programlarından 1992 yılında Bilim Uzmanı, 1997 yılında Doktor unvanını almıştır. 1994-1996 yılları arasında Amerika Birleşik Devletleri Tulane University Medical Center, Department of Surgery, Cardiopulmonary Research Laboratuvar’ında (New Orleans-Louisiana) doktora tezi üzerinde araştırmalarda bulunmuştur. 1997 yılında Hacettepe Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Farmakoloji Anabilim Dalında Yardımcı Doçent kadrosuna atanmış, 2000 yılında Doçent unvanını almıştır. Temmuz-Ağustos 2005’de Amerika Birleşik Devletleri, Louisiana State University, Medical Center, Department of Molecular and Cellular Physiology’de (Shreveport-Louisiana) misafir araştırmacı olarak çalışmıştır. 10 Ocak 2007’de Hacettepe Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Farmakoloji Anabilim Dalında Profesör kadrosuna atanmıştır. 1999-2010 yılları arasında T.C. Sağlık Bakanlığı Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu bünyesinde Ön Değerlendirme, Biyolojik Ürünler, Farmakoloji ve Ana Komisyon üyesi olarak görev yapmıştır. 2006-2010 yılları arası Sosyal Güvenlik Kurumu Tıbbi ve Ekonomik Değerlendirme Komitesi’nde akademik üye olarak görev yapmıştır. 2001- 2005 yılları arasında Türk Eczacıları Birliği Ankara Eczacı Odası Genel Sekreteri ve 2005-2011 yılları arasında Türk Farmakoloji Derneği Genel Sekreteri olarak hizmet vermiştir. 2012-2016 yılları arasında Hacettepe Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Dekanlığı görevini yürütmüştür. 2016-2018 yılları arasında Erzincan Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Dekanı olarak görev yapmıştır. Dekanlık görevleri sırasında 2015-2019 yılları arasında Eczacılık Fakültesi Dekanları Konseyi Başkanlığı görevini de yürütmüştür. 2016-2019 yılları arasında T.C. Sağlık Bakanlığı Eczacılık Uzmanlık Kurulu Başkanvekilliğini yapmıştır. Nisan 2018’de Hacettepe Üniversitesi’nden emekli olmuş ve Lokman Hekim Üniversitesi’nin kuruluş çalışmalarında görev yapmaya başlamıştır. Mayıs 2018-Şubat 2019 yılları arasında Lokman Hekim Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Dekanı ve Lokman Hekim Üniversitesi Rektör Yardımcısı olarak görev yapmıştır. Temmuz-Ağustos 2018’de Amerika Birleşik Devletleri, Illinois Üniversitesi Tıp Fakültesi Toksikoloji Araştırma Merkezi’nde (Chicago-Illinois) Misafir Araştırmacı olarak bulunmuştur. 27 Mart 2019-17 Ağustos 2022 tarihleri arasında Lokman Hekim Üniversitesi Rektörü görevini yürütmüştür. Nisan 2018’den bu yana Lokman Hekim Üniversitesi Eczacılık Fakültesi öğretim üyesi ve Farmakoloji Anabilim Dalı Başkanı olarak görev yapmaktadır. Prof. Gümüşel’in ulusal ve uluslararası hakemli dergilerde yayınlanmış 100’ün üzerinde bilimsel makalesi ve ulusal/uluslararası kongrelerde sunulmuş 100’ün üzerinde bildirisi bulunmaktadır. Prof. Gümüşel, Mayıs 2010’da Mentor Ar-Ge Eğitim ve Danışmanlık şirketini Ankara Üniversitesi Teknokent bünyesinde kurmuş olup 14 yıllık bu şirket çalışmalarına halen Hacettepe Üniversitesi Teknokent bünyesinde sürdürmektedir. Prof. Gümüşel bu şirketin kurucu ortağı ve Genel Müdürü’dür.

Belma Gümüşel fotoğraf

Prof. Dr. Belma Koçer Gümüşel

Hacettepe Üniversitesi Eczacılık Fakültesi’nden 1990 yılında mezun olmuş ve aynı yıl Hacettepe Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Farmasötik Toksikoloji Anabilim Dalı’nda araştırma görevlisi olarak göreve başlamıştır. Hacettepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Farmasötik Toksikoloji programlarında 1993 yılında Bilim Uzmanı, 1999 yılında Doktor unvanını almıştır. Fransa Grenoble Joseph Fourier Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Oksidatif Stres Biyolojisi Laboratuvarı ve Grenoble CEA, İnorganik Kimya ve Biyoloji Bölümü, Nükleik Asit Lezyonları Laboratuvarında 1999 ve 2000 yıllarında Fransız Hükümeti Bursu ile doktora sonrası araştırmalarda bulunmuştur. 2004 yılında Doçent unvanını almış ve 31 Mart 2010’da Hacettepe Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Farmasötik Toksikoloji Anabilim Dalında Profesör kadrosuna atanmıştır. Hacettepe Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Dekan Yardımcılığı görevini 2006- 2010 yılları arasında yürütmüş; Üniversite içi ve dışı çok sayıda farklı Kurul, Komisyon ve Merkezlerde görev almıştır. 2011 yılından bu yana ‘Avrupa Kayıtlı Toksikolog (European Registered Toxicologist, E.R.T.)’ unvanına sahiptir. 2013-2018 yılları arasında Hacettepe Üniversitesi Eczacılık Fakültesi, Farmasötik Toksikoloji Anabilim Dalı Başkanı olarak görev yapmıştır. TC Sağlık Bakanlığı Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu bünyesinde Farmakoloji, Kozmetik ve Biyosidal Bilimsel Danışma Komisyonlarında ve Tarım Bakanlığı Bulaşanlar ve Takviye Edici Gıdalar Bilimsel Danışma Komisyonlarında üye olarak bulunmuştur. Ulusal Eczacılık Eğitimi Akreditasyon Kurulu (ECZAK) ve Eczacılık Eğitim Programlarını Değerlendirme ve Akreditasyon Derneği (ECZAKDER) kurucu üyesidir ve 2012- 2019 yılları arasında Genel Sekreter olarak görev yapmıştır. Yüksek Öğretim Kalite Kurulu (YÖKAK) Değerlendiricisi olarak çok sayıda üniversitenin değerlendirilmesinde görev almıştır.  Nisan 2018’de Hacettepe Üniversitesi’nden emekli olmuş ve Lokman Hekim Üniversitesinin kuruluş çalışmalarında görev yapmaya başlamıştır. Temmuz-Ağustos 2018’de Amerika Birleşik Devletleri, Chicago Illinois Üniversitesi Tıp Fakültesi Toksikoloji Araştırma Merkezinde Misafir Araştırmacı olarak bulunmuştur. Şubat 2019- Ağustos 2023 tarihleri arasında Lokman Hekim Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Dekanı olarak görev yapmıştır. Dekanlık görevi sırasında Eczacılık Fakültesi Dekanları Konseyi Yürütme Kurulu üyeliği görevini de yürütmüştür. 2018-2019 yılları arasında aynı üniversitede Sağlık Bilimleri Enstitüsü Kurucu Müdürlüğü görevini yapmıştır. Ayrıca, 2019- 2023 yıllarında LHÜ Sürekli Eğitim Merkezi (LHÜSEM) ile Translasyonel Tıp Uygulama ve Araştırma Merkezi (LHUTUAM) Müdürlüğü görevlerini de yürütmüştür. Halen Lokman Hekim Üniversitesi Eczacılık Fakültesi öğretim üyesi ve Farmasötik Toksikoloji Anabilim Dalı Başkanı olarak görev yapmaktadır. Ulusal ve uluslararası hakemli dergilerde yayınlanmış 150 bilimsel makalesi ve ulusal/uluslararası kongrelerde sunulmuş 300’e yakın bildirisi bulunmaktadır. Mentor Ar-Ge Eğitim ve Danışmanlık şirketinin ortağı ve Mentor Ar-Ge Akademi’nin sorumlusudur.

Shopping Cart