Olgu Çözümlemeleriyle Farmasötik Bakım Eğitim Serisi
Modül 3: Aile Planlaması Eğitimi

Olgu Çözümlemeleriyle Farmasötik Bakım Eğitim Serisi <br>
Modül 2. Gastrointestinal Sistem Hastalıklarında Farmasötik Bakım

 • Offline Eğitim
 • Prof. Dr. Belma Koçer Gümüşel
 • Prof. Dr. Bülent Gümüşel
 • Dr. Öğr. Üyesi Emre Kara
 • Öğr. Üyesi Ayçe Çeliker
 • Katılımcılara aile planlaması konusunda temel bilgi ve becerilerin kazandırılması amaçlanmaktadır.
 • Toplum Eczacıları
 • Hastane Eczacıları
 • Kamu Eczacıları
 • Uzman Eczacılar
 • Eczacılık Fakültesi 4 ve 5. Sınıf Öğrencileri
 • Eczacılıkta Uzmanlık Eğitimi Alan Eczacılar
 • Lisansüstü (Yüksek lisans/Doktora) Eğitimi Alan Eczacılar
 • Akademisyenler
 • Kontenjan Bulunmamaktadır
 • 1 Ders Saati
 • Öğrenci ​ 300 TL
 • Eczacı : 540 TL

Öğrenci

300 TL
 • Modül 3. Aile Planlaması Eğitimi
 • Kontenjan Yok
 • 1 Ders Saati

Eczacı

540 TL
 • Modül 3. Aile Planlaması Eğitimi
 • Kontenjan Yok
 • 1 Ders Saati

Eğitim ücretlerine KDV Dahildir.

Yüksek lisans/doktora eğitimi alan ve gelir getiren bir işte çalışmayan kişiler öğrenci olarak değerlendirilecektir.

Her eğitim sonunda  ‘Katılım Belgesi’ verilecektir.

Shopping Cart