kozmetik-urunlerde-guvenlik

Kozmetik Ürünlerde Güvenlilik Değerlendirmesi

Kozmetik Ürünlerde Güvenlilik Değerlendirmesi

 • 3-4 Şubat 2024
 • 2 Şubat 2024
 • Prof. Dr. Belma Koçer Gümüşel
 • Prof. Dr. Belma Koçer Gümüşel
 • Prof. Dr. Nurşen Başaran
 • Kim. Ahmet Aktaş

Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu tarafından hazırlanan ‘Kozmetik Ürünlerde Güvenlilik Değerlendirmesi ve Güvenlilik Değerlendiricisi Hakkında Kılavuz’ da yer alan  bilgiler ve gereklilikler doğrultusunda teorik ve uygulamalı bir eğitim sunulması amaçlanmaktadır.

 • Eczacı ve Eczacılık Fakültesi öğrencileri (5. Sınıf)
 • Kimyager ve Kimya Bölümü öğrencileri (4. Sınıf)
 • Kimya Mühendisi veKimya Mühendisliği Bölümü öğrencileri (4. Sınıf)
 • Biyolog ve Biyoloji Bölümü öğrencileri (4. Sınıf)
 • Kozmetik ürünlere giriş ve genel bilgiler
 • Güvenlilik değerlendirmesi ile ilgili temel kavramlar (Tehlike, risk kavramları, risk algısı ve risk değerlendirmesi vb)
 • Kozmetik ürünler ile meydana gelebilecek toksik etkiler
 • Cilt iritasyonu ve korozyonu
 • Göz iritasyonu
 • Cilt sensitizasyonu/duyarlılaştırma
 • Fototoksisite
 • Kozmetik ürünlerin sistemik toksisiteleri
 • Üç yaş altı çocuk ürünleri için güvenlilik değerlendirmesi
 • Kozmetik ürün ambalajları hakkında genel bilgi ve ürün güvenliliğine etkisi
 • Kozmetik ürün ve bileşenlerinin güvenlilik değerlendirmesinde, valide/geçerliliği kanıtlanmış güncel alternatif yöntemler ve uygulamaları
 • Kozmetik ürünlerde istenmeyen etkiler ve ciddi istenmeyen etki ve Kozmetovijilans
 • Kozmetik Ürün Güvenlilik raporu ve tüm bölümlerinin incelenmesi
 • Formülde yer alan maddelerin toksikolojik profilinin. değerlendirilmesi
 • MoS Değeri Hesaplanması ve değerlendirilmesi (A değeri, SED ve MoS değeri hesaplama) için Grup çalışması ve Uygulama

Eczacı

2500 TL
 • Online Uygulamalı Eğitim
 • 40 Kişilik Kontenjan
 • 2 Gün

Öğrenci

1000 TL
 • Online Uygulamalı Eğitim
 • 40 Kişilik Kontenjan
 • 2 Gün

Diğer

Kimyager, Kimya mühendisi, Biyolog

2500 TL
 • Online Uygulamalı Eğitim
 • 40 Kişilik Kontenjan
 • 2 Gün
Shopping Cart